People


Professor
Ken'ichi Yano
Associate Professor
Norihiko Kato (Individual page)
Assistant Professor
Hirokazu Matsui
Research fellow
Ken'ichi Kanazawa Ryusei Kawatani
Yukiko Kumagai Naoaki Tsuda
Research support personnel
Takeshi Oishi Takanori Kiryu Eiji Hayashi
Clerical Assistants
Saori Kumagai
PhD Students
Yuto Takagi (2nd year) Hiroki Itaka (2nd year)
Taku Itami (1st year) Shen Tian (1st year)
Graduate Students (2nd year)
Yuta Ieki Tomoka Ogura
Motoyu Katsumura Shodai Shinya
Keigo Soumiya Yuki Masukawa
Lai Jun Yang
Graduate Students (1st year)
Tomoya Ichikawa Daichi Okamura
Syuya Obayashi Yoshuki Takamura
Atsushi Hamaguchi Atsuki Higashi
Hiroki Matsuzaki Tatsuhiro Morimoto
Undergraduate Students (4th year)
Yuto Ogata Tokiya Okuno
Yota Oppata Nobumasa Kato
Hinoki Shimizu Yusuke Tabata
Ryuji Tsuzuki Takaya Tsuno
Atsuki Higashi Yuto Miyawaki
Takumi Kuramoto
Special Audit Students
Nigel Teo Cheng Long
Zhai Haifeng

As of April 2017.