People


Professor
Ken'ichi Yano
Associate Professor
Norihiko Kato (Individual page)
Assistant Professor
Hirokazu Matsui Taku Itami
Technical staff
Yuto Takagi
Research fellow
Ryusei Kawatani Yukiko Kumagai
Naoaki Tsuda
Research support personnel
Takeshi Oishi Takanori Kiryu Eiji Hayashi
Clerical Assistants
Saori Kumagai
PhD Students
Yuto Takagi (3rd year) Hiroki Itaka (3rd year)
Taku Itami (2nd year) Shen Tian (1st year)
Motoyu Katsumura (1st year) Lai Jun Yang (1st year)
Graduate Students (2nd year)
Tomoya Ichikawa Shuya Obayashi
Yoshiki Takamura Atsushi Hamaguchi
Hiroki Matsuzaki Tatsuhiro Morimoto
Graduate Students (1st year)
Yuto Ogata Tokiya Okuno
Yota Oppata Yusuke Tabata
Ryuji Tsuzuki Yuto Miyawaki
Undergraduate Students (4th year)
Rei Ito Sakura Ogawa
Kento Kamoda Remi Kosumi
Matsu Sai Yuto Takeuchi
Kosuke Tanaka Akinori Hanada
Yusuke Maeno Keisuke Watanabe
Special Audit Students
Takaya Tsuno Guo Nan

As of October 2018.